Naturoplevelser i det vestlige Canada

Med en størrelse, der strækker sig fra Atlanterhavet til Stillehavet er Canada verdens næststørste land, opdelt i 10 meget forskellige provinser samt 3 territorier. I dette billedforedrag kommer vi til de to vestlige provinser, British Columbia og Alberta. 

Alene British Columbia er ca 20 gange så stort som Danmark, men med knap det samme indbyggertal, mens Alberta er ca 15 gange større end Danmark og med ca. den halve befolkning af Danmark.

Især i de nordlige dele af provinserne er der meget øde, mens de større byer ligger i den sydlige del af de to provinser.

Igennem begge provinser strækker bjergkæden Rocky Mountains for at fortsætte mod syd til USA.

Området ligger ud mod Stillehavet og kystegnene får en del nedbør som følge heraf, mens de indre landområder er tørre på grund af bjergenes beskyttende effekt. Det giver stor variation i vegetationen fra frodig tempereret regnskov til meget varme og ørkenagtige sletter. I mellem findes grønne skove, landbrugsarealer, vinmarker og frugtplantager i dalene, mens sne og gletsjere dominerer de højeste toppe.

Landskabsmæssigt består ca ¾ af British Columbia af bjerge, kysten er dybt indskåret med lange og dybe fjorde, beskyttet af en ørig skærgård. Store skovområdet dækker mere end halvdelen af BC og kun omkring 5% er opdyrket land, hvor der f. eks. dyrkes vin og fremstilles cider i store mængder, godt hjulpet på vej af det mildeste klima i Canada.

Provinsens industri er i høj grad den primære produktion på basis af skovene og undergrundens råstoffer. Bebyggelserne opstod som regel som handelsstationer for pelshandlere eller guldgravere, som transportknudepunkter, handelspladser eller som arbejdspladser mens de store jernbaneprojekter blev opbygget.

Rocky Mountains i British Columbia og Alberta var en væsentlig hindring for samfærdsel og transport på tværs af landet og indtil 1930'erne var det kun muligt at benytte sig af jernbane, hvis ikke man ville køre en tur omkring USA.  Først da blev et vejnet i øst-vestlig retning bygget.

I de udstrakte områder, hvor befolkningstætheden er meget lav, udfolder der sig et rigt dyreliv på dyrenes præmisser. Her lever sorte bjørne, grizzlybjørne, store mængder af kronvildt og råvildt og ofte kan ørne ses i luften. I billedserien skal vi opleve noget af denne natur, være tæt på bjørne, ud i ødemarken på jagt efter planter og dyrespor samt høre lidt om historien og livsforholdene i de to provinser.Margaret Skovsen © 2019