Island - sagaernes og vulkanernes land

Det er lidt misvisende, at en af Islands første bosættere, Flóki Vilgerdarson, valgte et navn til landet, der kun afspejler en del af dets kvaliteter, men da han var sejlet hertil for at starte et nyt liv og derefter oplevede, at vinteren år 870 var så streng, at alle hans kreaturer døde, var det sikkert årsagen. Island er meget andet end sne og is. Langs kystlinien er der spredte fårefarme og små fiskebyer og meget små landsbyer. Landet er Europas tyndest befolkede og indlandet er næsten totalt ubeboet.


Til gengæld er her naturoplevelser i en grad som sjældent findes. Island ligger på den Nordatlantiske Forkastning, så både jordskælv og vulkanudbrud er jævnligt forekommende. De to kontinentalsokler bevæger sig væk fra hinanden med en hastighed af omkring 1-2 cm pr. år. Under overfladen findes store geothermiske felter, der giver grobund for geysere og udnyttelse af den geothermiske energi. Boblende svovlfelter giver indtryk af et landskab fra en anden verden.


Gennem et billedforedrag kommer vi dels rundt i Reykjavik og dels rundt langs kystegnene af landet med fortællinger om landets første bosættere og tiden der fulgte frem til dagens moderne Island.


Margaret Skovsen © 2019